SP công nghiệp – nhà hàng

-31%
22.000 
-32%
14.300 17.000 
-36%
16.000 18.000 
-38%
7.500 12.500 
-50%
5.000 10.000 
-40%
24.000 36.000 
-36%
83.000 
-38%
25.000 
-34%
56.500 
-43%
85.000 
-40%
78.000 
-25%
86.000