BÁT TÔ NHỰA SONG LONG

11.000 18.000 

BÁT TÔ NHỰA SONG LONG

 

– BÁT TÔ 80

MÃ SẢN PHẨM 4080

KÍCH THUỚC: 15.3 x 6.5 cm

MÀU SẮC: Trắng, kem, đen, xanh

– BÁT TÔ 81

MÃ SẢN PHẨM 4081

KÍCH THUỚC: 18.1 x 7 cm

MÀU SẮC: Trắng, kem, đen, xanh

– BÁT TÔ 82

MÃ SẢN PHẨM 4082

KÍCH THUỚC: 20.2 x 7.8 cm

MÀU SẮC: Trắng, kem, đen, xanh

– BÁT TÔ TRÒN 7

MÃ SẢN PHẨM: 4093

KÍCH THƯỚC: 17.5 x 8 cm

MÀU SẮC: Trắng, kem, đen, xanh

Xóa