ĐĨA NHỰA TRÒN HQ

7.500 22.000 

– ĐĨA HQ 6

MÃ SẢN PHẨM: 2660

KÍCH THƯỚC: Ø 16.5 x 1.4 cm

– ĐĨA HQ 7

MÃ SẢN PHẨM: 2889

KÍCH THƯỚC: Ø17.6 x 2 cm

– ĐĨA HQ 8

MÃ SẢN PHẨM: 2847

KÍCH THƯỚC: Ø 20 x 2.3 cm

– ĐĨA HQ 9

MÃ SẢN PHẨM: 2633

KÍCH THƯỚC: Ø 23 x 2.4 cm

– ĐĨA HQ 10

MÃ SẢN PHẨM: 2634

KÍCH THƯỚC:Ø 25.8 x 2.5 cm

–  MÀU SẮC: Xanh, kem,trắng,đen

-Bảo đảm an toàn thưc phẩm
-Kiểu cách trang nhã, bắt mắt
-Thời gian sử dụng lâu dài
-Không gây độc hại khi sử dụng

Xóa