KHAY NHỰA GIẢ MÂY

11.000 33.000 

KHAY NHỰA GIẢ MÂY

– KHAY MÂY BÉ

MÃ SẢN PHẨM 4052

KÍCH THUỚC: Dài 30 x Rộng 22.5 x Cao 4.5 cm

– KHAY MÂY TRUNG

MÃ SẢN PHẨM 4053

KÍCH THUỚC: 35 x Rộng 26.5 x Cao 5.2 cm

– KHAY MÂY TO

MÃ SẢN PHẨM 4054

KÍCH THUỚC:Dài 39.5 x Rộng 30 x Cao 6 cm

– KHAY MÂY ĐẠI

MÃ SẢN PHẨM 4055

KÍCH THUỚC: Dài 44.5 x Rộng 33.7 x Cao 6 cm

Xóa